Študija povezave genetskih vplivov na somatske celice v mleku pri govedu rjave pasme

Dr. Daša JEVŠINEK SKOK s sodelavci je na ZED 2019 predstavila obsežno analizo genetskih vplivov na somatske celice v mleku rjavih krav in s tem posredno na zdravstveno stanje vimena. Z analizo so dokazali vpliv 116 SNP-jev. Z njihovo lokacijo se prekrivajo nekateri geni, ki so bili predhodno že povezani z vnetnimi procesi pri drugih sesalcih. Ti geni so lahko močni kandidati za vključitev v selekcijske programe s pomočjo markerjev pri naših in morda drugih populacijah goveda.

IZVLEČEK

Subklinični mastitisi so pogosta bolezen krav molznic, ki jih lahko povzročijo okoljski ali kužni bolezenski povzročitelji. V splošnem ločimo subklinično in klinično obliko mastitisa, katero določa stopnja vnetja mlečne žleze in izražanje bolezenskih znakov. Za razliko od klinične oblike, pri subklinični obliki ni vidnih vnetnih znakov v mleku ali na sami mlečni žlezi, zato so za odkrivanje te oblike mastitisa potrebni posebni diagnostični testi. Število somatskih celic (SCC) je pri tem najpogostejši in najzanesljivejši kazalnik sprememb v mlečni žlezi, nastalih zaradi vnetnih procesov. Cilj naše raziskave je bil preučiti genetske vplive na kazalnike subliničnega mastitisa v slovenski populaciji rjavega goveda. V ta namen smo analizirali vpliv polimorfizmov posameznih nukleotidov (SNP) na predhodno razviti indeks presežka somatskih celic (IPSC) za krave rjave pasme, ki so bile genotipizirane z uporabo SNP mikromrež ICBF International “Dairy and Beef v3”(ICBF, Irska). Dokazali smo vpliv nekaterih SNP označevalcev na kazalnike subkliničnega mastitisa. Ti lokusi lahko služijo kot močni kandidati za selekcijske programe s pomočjo označevalcev pri naših in morda tudi drugih populacijah govedi. Rezultati analize lahko pripomorejo k razvoju molekularnih označevalcev za uporabo v selekcijskih programih goveda za učinkovitejšo odbiro živali, ki imajo želen genotip za večjo odpornost na subklinične mastitise, temelječe na genetskih označevalcih.

Ključne besede: govedo, subklinični mastitis, geni, DNA mikromreže, indeks presežka somatskih celic (IPSC)

Članek: Študija povezave genetskih vplivov na somatske celice v mleku pri govedu rjave pasme, ZED 2019

Predstavitvena datoteka, ZED 2019