Rejski cilji

Kombinirana pasma:
mlečni
in
mesno-mlečni tip.

Plemenskim bikom in bikovskim materam določamo tip, rejec pa se, razen pri načrtnem parjenju bikovskih mater, sam odloča s katerim tipom bikov pripušča oziroma osemenjuje svoje plemenice.

Mlečni tip

Živali so v izrazito mlečnem tipu, fine, vendar čvrste konstitucije (drobne kosti, tanka koža). Krave, so visoke in obsežne, z maso od 600 do 700 kg ter visoko konzumacijsko sposobnostjo za voluminozno krmo. Količina prirejenega mleka v povprečni laktaciji naj znaša vsaj toliko kilogramov, kot je 12-kratna masa krave. Obdržati in še izboljšati je treba prednosti kot so: dobra konstitucija, čvrste noge, daljša življenjska doba, lahke telitve, obdržati prednosti večje vsebnosti maščob ter beljakovin in strmeti za še večjo količino mleka.

Rejski cilj

Rejski cilj

Dolgoročni cilj

Izhodiščno leto 2009*

Končno leto 2015

količina mleka kg

7.500

5.483

5.700

vsebnost maščob (%)

4,20

4,06

4,06

vsebnost beljakovin (%)

3,50

3,38

3,40

* upoštevana je mlečnost krav, ki imajo RJ<=62% in AR>38%

(več…)


Mesno mlečni tip

V konstituciji so živali nekoliko bolj grobe in sorazmerno dobro omišičene. Izboljšati je treba rastnost in omišičenost zlasti za rejce, ki se usmerjajo v prirejo mesa in opuščajo prirejo mleka. Zato je predvideno, da bi pri tem delu populacije zmanjševali delež AR pasme in povečevali delež RJ pasme ob tem pa obdržali mlečnost in vsebnost maščob na isti ravni kot do sedaj, vsebnost beljakovin pa povečali.

Rejski cilj

Rejski cilj

Dolgoročni cilj Izhodiščno leto 2009* Končno leto 2015

količina mleka kg

> 5.000

5.294

5.294

vsebnost maščob (%)

4,00

4,01

4,01

vsebnost beljakovin (%)

3,50

3,30

3,32

* upoštevana je mlečnost krav, ki imajo RJ>62% in AR<=38%

(več…)