Rjava je ta’prava na družinski hribovski kmetiji Popič

Na družinski hribovski kmetiji rejca Petera Popiča iz Raduš pri Slovenj Gradcu imajo rjave krave že dolgoletno tradicijo. Redijo 65 molznic ter plemenske telice za remont in prodajo.

Povprečna prireja : > 9.000 kg mleka s 4,50 % maščob in 3,85 % beljakovin.

Rejec pravi, da so rjave krave najprimernejše za njihovo kmetijo ker:

 • s svojo robustnostjo in velikim okvirjem konzumirajo velike količine voluminozne krme, kar je osnovni pridelek na hribovski kmetiji;
 • se življenjska prireja krav iz leta v leto povečuje, kar je posledica večje mlečnosti in daljše dobe reje, kar lahko dosežejo le s kravami rjave pasme, ki:
  • so superiorne v nogah,
  • imajo zdravo in funkcionalno vime,
  • so prilagodljive načinu reje in
  • so mirnega temperamenta;
 • imajo idealno razmerje med telesno maso in življenjsko prirejo.

Da je rjava ta’prava z veseljem in nasmehom pritrjujejo tudi ostali člani družine.

Ekonomsko najučinkovitejše krave na ekološki kmetiji Kukenberger

Toni Kukenberger pravi, da se je rjava pasma krav na njihovi ekološki kmetiji izkazala za ekonomsko najučinkovitejšo zaradi:

 • idealnega razmerja med količino in kvaliteto prirejenega mleka:
  • redijo 25 molznic rjave pasme s povprečno prirejo 8.150 kg mleka s 3,90 % maščob in 3,60 % beljakovin,
 • dolgoživosti in dobre plodnosti:
  • z dobo med telitvijo krajšo od 380 dni in
  • indeksom osemenitve manjšim od 1,5,
 • mirnega temperamenta in odpornosti na stres,
 • odličnih lastnosti vimena,
 • hitrega iztoka mleka in
 • nizkega števila somatskih celic.

Izpostavljene pozitivne lastnosti rjave pasme jim neposredno pomagajo pri prodaji njihovih izdelkov, kar dnevno potrjujejo njihovi kupci.