Revija Rjavo govedo 12, avgust 2017

Revija Rjavo govedo 12

Uvodnik: Tisočero odtenkov rjave (Sonja Arlič, predsednica ZRGRPS)

Preglednice iz članka Nekaj razmišljanj o genomski selekciji… (Matija Rigler, strokovni tajnik ZRGRPS in vodja selekcijske službe KGZS – zavod LJ):