Kontakt

Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije
(kratica ZRGRPS)
Hacquetova  ulica 17
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1 28 05 262
Fax: +386 (0)1 28 05 255

Št. poslovnega računa NLB: SI56 0201 1008 7771 143
ID za DDV: SI86728415
Matična številka: 5683998000
Šifra dejavnosti: 94.120

Predsednik

Predsednik
mag. Tomaž Modic, dr. vet. med.
Matena 1, 1292 IG
GSM: + 386 (0)41 626 736
Email: modic.tomaz1@gmail.com

Podpredsednica
Sonja Arlič
, univ.dipl.inž.zoot.
Škale 82, 3320 Velenje
Tel.: + 386 (0)3 589 34 61
GSM: + 386 (0)31 806 712
Email: sonja.arlic@gmail.com

Strokovni tajnik
Matija Rigler, univ. dipl. inž. zoot.
Praproče 9, 1316 Ortnek
KGZ – Ljubljana, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana
Tel.: + 386 (0)1 513 07 20
GSM: + 386 (0)41 795 562
Email: matija.rigler@lj.kgzs.si

Tajnica
Mija Sadar, univ. dipl. inž. zoot.
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana
Tel.: + 386 (0)1 28 05 120
GSM: + 386 (0)41 777 365
Email: mija.sadar@kis.si