Uvoz goveda v Slovenijo – anketa za rejce

Zanima nas vaše mnenje o uvozu goveda iz drugih držav EU in katere informacije bi želeli imeti, da bi o tem lažje sprejeli odločitev. Za kratko in anonimno anketo boste potrebovali približno 10 minut. Z vašimi odgovori boste pomembno doprinesli k razumevanju trgovine z govedom v Evropi.

Povezava na anketo: https://forms.office.com/r/uWh5GYy5zn

Anketo lahko izpolnite v angleščini ali slovenščini (jezik izberete desno zgoraj).

Preberi več “Uvoz goveda v Slovenijo – anketa za rejce”

Pripravljamo posodobitev portala Govedo.si, prosimo za vaše sodelovanje

Razvojna ekipa spletnega portala Govedo.si pripravlja njegovo posodobitev z namenom, da bo uporabnejši in prijaznejši do uporabnikov. Pripravljamo več anket za različne skupine uporabnikov, s katerimi želimo od uporabnikov pridobiti povratno informacijo o njihovih željah in potrebah po izboljšavah pri uporabi spletnega portala Govedo.si.

Prva od anket je namenjena rejcem. Prosimo vas za njeno izpolnitev. Vaši odgovori nam bodo v veliko pomoč pri načrtovanju.

Povezava do ankete: https://forms.gle/NF8AW5143AubWme67

Za pomoč se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Prireja mleka krav rjave pasme v letu 2021

V letu 2021 so rjave krave v povprečju v 305 dneh namolzle 6.284 kg mleka s 4,13 % maščob in 3,50 % beljakovin. Mlečnost v zadnjih letih izrazito narašča, še posebej pa razveseljuje visoka vsebnost beljakovin.

V spodnjem prispevku Mije Sadar si lahko pogledate podrobnejše podatke po letih, primerjave med pasmami, prirejo po upravnih enotah in tudi vrhunske dosežke posameznih rej in krav. Vsem rejcem čestitamo za dosežene rezultate!

Rjava je ta’prava na družinski hribovski kmetiji Popič

Na družinski hribovski kmetiji rejca Petera Popiča iz Raduš pri Slovenj Gradcu imajo rjave krave že dolgoletno tradicijo. Redijo 65 molznic ter plemenske telice za remont in prodajo.

Povprečna prireja : > 9.000 kg mleka s 4,50 % maščob in 3,85 % beljakovin.

Rejec pravi, da so rjave krave najprimernejše za njihovo kmetijo ker:

 • s svojo robustnostjo in velikim okvirjem konzumirajo velike količine voluminozne krme, kar je osnovni pridelek na hribovski kmetiji;
 • se življenjska prireja krav iz leta v leto povečuje, kar je posledica večje mlečnosti in daljše dobe reje, kar lahko dosežejo le s kravami rjave pasme, ki:
  • so superiorne v nogah,
  • imajo zdravo in funkcionalno vime,
  • so prilagodljive načinu reje in
  • so mirnega temperamenta;
 • imajo idealno razmerje med telesno maso in življenjsko prirejo.

Da je rjava ta’prava z veseljem in nasmehom pritrjujejo tudi ostali člani družine.