Priprava živali na razstavo

DVA DO TRI MESECE PRED RAZSTAVO

1. KRMLJENJE:
Živali krmimo po volji z najkvalitetnejšo krmo na gospodarstvu (seno, travna in/ali koruzna silaža, močna krma ter primerni mineralno vitaminski dodatki);
razstavno kondicijo (omišičenost 3 do 4 točke) zagotovimo z energetsko bogatejšim obrokom.

2. NEGA ŽIVALI:
Vsaj dva meseca pred razstavo živalim porežemo parklje,
tri do štiri tedne pred razstavo, če je potrebno, opravimo še korekcijo parkljev.
Živalim obilnejše nastiljamo (najboljša je s slama)
in jih dnevno čistimo (po potrebi tudi peremo).

DESET DO PETNAJST DNI PRED RAZSTAVO

3. PRIVAJANJE ŽIVALI NA POVODEC IN NA VODENJE:
Živali vsaki dan sprehajamo,
Vodič vodi žival z leve strani ali hodi pred živaljo ritensko terdržižival čim bliže gobcu in potiska
glavo navzgor (po možnostibrezpalice).

4. NEGA KOŽE IN DLAKE
Zaželeno je, da je žival ostrižena po celem telesu.
še posebno pomembni deli so: glava, vrat, ušesa, pod vampom in vime pri kravah.
Dan pred razstavo vse živali operemo s šamponom,
pozorni moramo biti na repe in parklje, ki jih premažemo, da se svetijo.

NA RAZSTAVI

5. NEGA IN OSKRBA ŽIVALI NA RAZSTAVI
Živali pripeljemo na razstavo vsaj uro pred začetkom ocenjevanja.
Živalim preskrbimo vodo, po možnosti tudi kvalitetno seno.
Če je potrebno živali očistimo z vodo, ter obrišemo s suhimi krpami. Zaželeno je, da je vime polno,zatokrave pomolzemo bolj zgodaj ali zamaknemo večerno molžo
(kravnikoli nepomolzemo samo na pol, ker je velika verjetnost, da bododobilemastitis).

6. VODENJE IN PREDSTAVITEV ŽIVALI NA RAZSTAVI
Vodiči živali naj bodo pražnje oblečeni, upoštevajo naj navodila organizatorja glede enotnih oblačil, če je to predvideno.
Živali na ocenjevanje, predstavitev in podelitev priznanj pravočasno pripravimo. Živali iz skupine, ki je naslednja na vrsti, da pride v ocenjevalni krog, naj čakajo pred vhodom vanj.
Vodič vodi žival z leve strani ali hodi pred živaljo ritensko ter drži žival čim bliže gobcu in potiska glavo navzgor, smer hoje v krogu je v nasprotni smeri urinih kazalcev.
Iz razstave živali odpeljemo šele, ko se razstava uradno zaključi. Nikakor pa ne pred podelitvijo priznanj in nagrad.