Priznana rejska organizacija

Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije (ZRGRPS) je priznana rejska organizacija za rjavo pasmo goveda v Sloveniji.

V obdobju od vključno leta 2006 do 2010 sta bili za rjavo pasmo goveda, podobno kot za večino drugih pasem, priznani dve rejski organizaciji, in sicer Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Govedorejsko poslovno združenje. V dogovoru rejskih organizacij za posamezne pasme in obeh do sedaj priznanih rejskih organizacij so vloge za priznane rejske organizacije za obdobje 2011 do 2015 vložile pasemske rejske organizacije in decembra 2010 pridobile statuse priznanih rejskih organizacij za obdobje od 2011 do 2015. V letu 2016 je bil status vsem že priznanim rejskim organizacijam podaljšan za nedoločen čas.

(več)

Rejski program

Priloge

Izjava o vključitvi živali v rejski program