Rjava pasma je idealna zaradi visoke stopnje prilagodljivosti težkemu planinskemu terenu in odličnega izkoriščanja paše

Na manjši družinski kmetiji rejca Aleksandra Miklavič iz območja Tolmina si ne morejo predstavljati rejo krav in telic brez paše. Spomladi in jeseni pasejo okoli kmetije, poleti pa jih odženejo na skupne visokogorske planinske pašnike med 1500 in 2000 metri nadmorske višine.

Mleko prirejeno v planinah predelajo v dobro poznan sir Tolminc, pozimi pa oddajajo melo v mlekarno Planika Kobarid.

Rejec pove, da so za tak način reje živali rjave pasme idealne zaradi:

  • visoke stopnje prilagodljivosti težkemu planinskemu terenu,
  • odličnega izkoriščanja paše in
  • visoke prireje kvalitetnega mleka iz katerega pridelajo vrhunski sir in albuminsko skuto.