Rejski cilj – mlečni tip

Rjava pasma je kombinirana pasma, ki jo rede rejci usmerjeni v intenzivno in manj intenzivno prirejo mleka ter rejci dojilj. Rejski cilji, se zato delijo na dva dela. Glede na usmeritev in intenzivnost prireje mleka in mesa smo razdelili živali v dva tipa. Molznice v intenzivni prireji mleka so v mlečnem tipu, krave dojilje in del krav molznic v ekstenzivni prireji mleka, pa so v mesno-mlečnem tipu. Plemenskim bikom in bikovskim materam določamo tip, rejec pa se, razen pri načrtnem parjenju bikovskih mater, sam odloča s katerim tipom bikov pripušča oziroma osemenjuje svoje plemenice.

Rjava pasma – mlečni tip

je kombinirana pasma s poudarkom na veliki prireji mleka. Živali so v izrazito mlečnem tipu, fine, vendar čvrste konstitucije (drobne kosti, tanka koža). Krave, so visoke in obsežne, z maso od 600 do 700 kg ter visoko konzumacijsko sposobnostjo za voluminozno krmo. Količina prirejenega mleka v povprečni laktaciji naj znaša vsaj toliko kilogramov, kot je 12-kratna masa krave. Obdržati in še izboljšati je treba prednosti kot so: dobra konstitucija, čvrste noge, daljša življenjska doba, lahke telitve, obdržati prednosti večje vsebnosti maščob ter beljakovin in strmeti za še večjo količino mleka.

Rejski cilj:

Mlečnost 7500 kg in več oziroma 12 kratnik telesne mase
Vsebnost 4,2 % ali več maščob, nad 3,5 % beljakovin (genotip kapa kazein BB ali AB  kar omogoča večji izplen sira pri sirjenju)
Telesna masa obsežen trup, telesna masa odraslih krav od 600 do 700 kg
Višina v križu 144 – 150 cm
Vime obsežno, dobro pripeto, izenačeno, enakomerno razporejeni, in pravilno nameščeni  seski,  primerni za strojno molžo
Noge čvrsti biclji, visoki in trdi parklji s tankim skočnim sklepom
Telitve lahke
Molznost 2 – 3,6 l/min
Ostale lastnosti dolga življenjska doba in proizvodnja, dobra plodnost, dobra prilagodljivost in odpornost na bolezni, dobra mlečna vztrajnost, miren temperament, nizko število somatskih celic (pod 200.000), zdravo vime, dobre lastnosti gospodarskega križanja

Kratkoročni in dolgoročni rejski cilj za rjavo pasmo – mlečni tip

Rejski cilj

Dolgoročni cilj

Izhodiščno leto 2009*

Leto 2015

količina mleka kg

7.500

5.483

5.700

vsebnost maščob (%)

4,20

4,06

4,06

vsebnost beljakovin (%)

3,50

3,38

3,40

* upoštevana je mlečnost krav, ki imajo RJ<=62% in AR>38%