Študija povezave genetskih vplivov na somatske celice v mleku pri govedu rjave pasme

Dr. Daša JEVŠINEK SKOK s sodelavci je na ZED 2019 predstavila obsežno analizo genetskih vplivov na somatske celice v mleku rjavih krav in s tem posredno na zdravstveno stanje vimena. Z analizo so dokazali vpliv 116 SNP-jev. Z njihovo lokacijo se prekrivajo nekateri geni, ki so bili predhodno že povezani z vnetnimi procesi pri drugih sesalcih. Ti geni so lahko močni kandidati za vključitev v selekcijske programe s pomočjo markerjev pri naših in morda drugih populacijah goveda.

Preberi več “Študija povezave genetskih vplivov na somatske celice v mleku pri govedu rjave pasme”

Vrhunski dosežki rjave pasme

Kar 4 slovenski biki znotraj 1 % najboljših bikov


Strokovni tajnik za rjavo pasmo Matija Rigler nas je obvestil, da so po INTERGENOMICS obračunu na nemški bazi iz avgusta 2018 kar štirje slovenski mladi biki med prvimi 75 biki (od 7862) glede na skupni selekcijski indeks (GZW). To so biki, ki so jih vzredili rejci: Jakob Napotnik, Bojan Kavčič (2) in Tomaž Modic.

To je eden od rezultatov genomske selekcije. Biki so še v vzrejaliču v Novi Gorici. Plemenske vrednosti pa so pridobljene na osnovi genotipizacije živali in mednarodnega obračuna pri Interbullu.

Iskrene čestitke rejcem, strokovnemu tajniku in sodelujočim selekcionerjem!

Pedigre bik SI24951463 rejec Napotnik Jakob

Pedigre bik SI74960686 rejec Kavčič Bojan

Pedigre bik SI55094706 rejec Modic Tomaž

Pedigre bik SI14960709 rejec Kavčič Bojan

Genomska selekcija pri rjavi pasmi

je novost v slovenski živinoreji in korak naprej pri selekciji rjavega goveda…

Rejci lahko genomsko testirate svoje živali in izbirate mlade bike z znano genomsko plemensko vrednostjo… (več)

Obrazec naročilnica za analizo, ki ga izpolnite pri naročilu za odvzem

vzorca in mora spremljati vzorce, ki jih oddajate v analizo.

Za odvzem vzorcev se dogovorite z območnim selekcionerjem. Navodilo za odvzem vzorcev dlake genetske analize RJ