Genomska selekcija pri rjavi pasmi

je novost v slovenski živinoreji in korak naprej pri selekciji rjavega goveda…

Rejci lahko genomsko testirate svoje živali in izbirate mlade bike z znano genomsko plemensko vrednostjo… (več)

Obrazec naročilnica za analizo, ki ga izpolnite pri naročilu za odvzem

vzorca in mora spremljati vzorce, ki jih oddajate v analizo.

Za odvzem vzorcev se dogovorite z območnim selekcionerjem. Navodilo za odvzem vzorcev dlake genetske analize RJ