“Najboljše s kmetij Šaleške doline”, poročilo iz govedorejske razstave , 5. oktober 2019

Govedorejsko društvo Šaleška dolina je  v sodelovanju s KZ Šaleška dolina in KGZS Zavodom Celje po desetih letih zopet organiziralo Govedorejsko razstavo s sloganom »Najboljše s kmetij Šaleške doline«.

Razstavljene živali na razstavnem prostoru
Razstavljene živali na razstavnem prostoru

Na razstavnem prostoru poleg KZ Šaleška dolina v Metlečah v Šoštanju je bilo predstavljenih 53 krav in telic rjave ter črno-bele pasme v lasti 18 rejcev z območja upravne enote Velenje.

Govedo je bilo razdeljeno v 8 skupin po pasmah in kategorijah, pri vsaki pasmi v 4 kategorije: breje telice, prvesnice, mlajše krave in starejše krave.

Matija Rigler pri ocenjevanju telic rjave pasme
Matija Rigler, univ. dipl. inž. zoot., KGZS Zavod Ljubljana, strokovni tajnik za rjavo pasmo, ki je ocenjeval živali rjave pasme, pri ocenjevanju telic
Meihard Huber iz Avstrijske rejske organizacije za ČB pasmo goveda, ki je ocenjeval živali črno-bele pasme, med končnim razvrščanjem telic

V vsaki kategoriji so bile izbrane in nagrajene najlepše tri živali, skupno po pasmah pa še šampionki in šampionki vimena.

Razvrstitev živali po kategorijah

Breje telice rjave pasme

 1. ŠVICA roj. 20. 7. 2017, rejec Janez Anželak, Zavodnje 1, 3325 Šoštanj
 2. HUŠI roj.  4. 6. 2017,   rejec Janko Arlič, Škale 82, 3320 Velenje
 3. BABY roj. 23. 1. 2018, rejec Bogdan Kuhar, Ložnica 15, 3320 Velenje
Telica ŠVICA, rejec Janez Anželak, zmagovalka v kategoriji brejih telic
ŠVICA, zmagovalka med rjavimi brejimi telicami, rejec Janez Anželak

Breje telice črno bele pasme

 1. NG Blanche roj. 28. 4. 2018, rejec Jakob Napotnik, Topolšica 23, 3326 Topolšica
 2. NG Emmylou roj. 23. 2. 2018, rejec Jakob Napotnik, Topolšica 23, 3326 Topolšica
 3. ŽELVA roj. 27. 5. 2017, rejec Matej Stropnik, Florjan 156, 3325 Šoštanj
NG BLANCHE, zmagovalka med črno-belimi telicami, rejec Jakob Napotnik Topolšica

Prvesnice rjave pasme

 1. MORAIA roj. 7. 12. 2016, rejec Janez Anželak, Zavodnje 1, 3326 Šoštanj
 2. BOCA roj. 11. 6. 2016, rejec Janez Ocepek, Arneče 7, 3320 Velenje
 3. DIMA, roj. 29.5.2016, rejec Bogdan Kuhar, Ložnica 15, 3320 Velenje
MORAIA, zmagovalka v kategoriji rjavih prvesnic, rejec Janez Anželak
MORAIA, zmagovalka med rjavimi prvesnicami, rejec Janez Anželak

Prvesnice črno bele pasme

 1. ROCKET roj. 3. 10. 2016, rejec Jakob Napotnik, Topolšica 23, 3326 Topolšica
 2. ENYA roj. 24. 4. 2017, rejec Jakob Napotnik, Topolšica 23, 3326 Topolšica
 3. BARKA roj. 28. 2. 2017, rejec Frančišek Rotnik, Ravne 185, 3325 Šoštanj
ROCKET, ŠAMPIONKA vimena črno bele pasme in 1. mesto v kategoriji prvesnic črno bele pasme, rejec Jakob Napotnik
ROCKET, ŠAMPIONKA vimena črno bele pasme in 1. mesto prvesnice, rejec Jakob Napotnik

Mlajše krave rjave pasme

 1. DANA roj. 15. 11. 2015, rejec Jakob Napotnik, Topolšica 23, 3326 Topolšica
 2. SERENADA roj. 18. 4. 2015, rejec Roman Kolar, Veliki vrh 20, 3327 Šmartno ob Paki
 3. DOLLY roj. 12. 7. 2019, rejec Jakob Napotnik, Topolšica 23, 3326 Topolšica
DANA, ŠAMPIONKA rjave pasme in 1. mesto mlajše krave, rejec Jakob Napotnik

Mlajše krave črno bele pasme

 1. EVELYN roj. 11.3.2016, rejec Jakob Napotnik, Topolšica 23, 3326 Topolšica
 2. BARBARA roj. 10. 12. 2015, rejec Jakob Napotnik, Topolšica 23, 3326 Topolšica
 3. SPICA roj. 23. 9. 2014, rejka Vesna Bačovnik Tekavc, Bele Vode 61, 3325 Šoštanj
EVELYN, ŠAMPIONKA črno bele pasme in 1. mesto v kategoriji mlajših krav črno bele pasme, rejec Jakob Napotnik
EVELYN, ŠAMPIONKA črno bele pasme in 1. mesto mlajše krave, rejec Jakob Napotnik

Starejše krave rjave pasme

 1. MINEA roj. 15. 4. 2013, rejec Janez Anželak, Zavodnje 1, 3325 Šoštanj
 2. DUNJA roj. 9. 4. 2013, rejec Anton Hrastnik, Ravne 108, 3325 Šoštanj
 3. JESSIE roj. 2. 6. 2011, rejec Janez Anželak, Zavodnje 1, 3325 Šoštanj
MINEA, ŠAMPIONKA vimena rjave pasme, 1. mesto v kategoriji starejših krav rjave pasme, rejec Janez Anželak
MINEA, ŠAMPIONKA vimena rjave pasme, in 1. mesto starejše krave rejec Janez Anželak

Starejše krave črno bele pasme

 1. SAVINJA roj. 1. 10. 2012, rejec Alojz Rožič, Topolšica 22, 3326 Topolšica
SAVINJA, 1. mesto v kategoriji starejših krav črno bele pasme, rejec Alojz Rožič
SAVINJA, 1. mesto starejše črno-bele krave, rejec Alojz Rožič
Najbolje ocenjene črno-bele krave na razstavi
Najbolje ocenjene črno-bele krave na razstavi
Najbolje ocenjene rjave krave na razstavi

Pripravil: Dominik Pečovnik, mag. ing. kmet. zoot., KGZS  –  Zavod Celje

Fotografije: Dominik Pečovnik in Zoran Kramer

Naslovna fotografija: Tomaž Perpar