Študija povezave genetskih vplivov na somatske celice v mleku pri govedu rjave pasme

Dr. Daša JEVŠINEK SKOK s sodelavci je na ZED 2019 predstavila obsežno analizo genetskih vplivov na somatske celice v mleku rjavih krav in s tem posredno na zdravstveno stanje vimena. Z analizo so dokazali vpliv 116 SNP-jev. Z njihovo lokacijo se prekrivajo nekateri geni, ki so bili predhodno že povezani z vnetnimi procesi pri drugih sesalcih. Ti geni so lahko močni kandidati za vključitev v selekcijske programe s pomočjo markerjev pri naših in morda drugih populacijah goveda.

Preberi več “Študija povezave genetskih vplivov na somatske celice v mleku pri govedu rjave pasme”