Pogoji za razstavljene živali na 7. državni razstavi govedi rjave pasme, 22. 4. 2023, Kmetijska šola GRM, Novo mesto

Vse živali:

  • morajo biti zdrave, brez zajedavcev (zunanjih in notranjih), brez infekcijskih bolezni;
  • bodo pregledane na IBR/IPV in BVD;
  • morajo imeti znane starše in stare starše;
  • morajo biti brez izrazitih telesnih napak in
  • biti v primerni kondiciji – ocena med 2 in 7.
Preberi več “Pogoji za razstavljene živali na 7. državni razstavi govedi rjave pasme, 22. 4. 2023, Kmetijska šola GRM, Novo mesto”