Letni pregled in odbira priporočenih bikov RJ pasme za leto 2022

Spoštovani!

V sredo, 17. novembra 2021 ob 10. uri

Vas vabimo

na virtualno licenciranje bikov rjave pasme.

Vabljeni, da se nam pridružite na Zoom povezavi:

https://zoom.us/j/94463597961?pwd=ZHUwTVFZckFkbEx1V0I5VVp0TnhUUT09

Fizično so na letošnjem licenciranju lahko prisotni le člani Delavne skupine  za odbiro bikov – s pričetkom ob 9. 30 uri.

Delavni katalog bikov

Lepo vabljeni!

Matija Rigler, strokovni vodja za rjavo pasmo 

Ekonomsko najučinkovitejše krave na ekološki kmetiji Kukenberger

Toni Kukenberger pravi, da se je rjava pasma krav na njihovi ekološki kmetiji izkazala za ekonomsko najučinkovitejšo zaradi:

 • idealnega razmerja med količino in kvaliteto prirejenega mleka:
  • redijo 25 molznic rjave pasme s povprečno prirejo 8.150 kg mleka s 3,90 % maščob in 3,60 % beljakovin,
 • dolgoživosti in dobre plodnosti:
  • z dobo med telitvijo krajšo od 380 dni in
  • indeksom osemenitve manjšim od 1,5,
 • mirnega temperamenta in odpornosti na stres,
 • odličnih lastnosti vimena,
 • hitrega iztoka mleka in
 • nizkega števila somatskih celic.

Izpostavljene pozitivne lastnosti rjave pasme jim neposredno pomagajo pri prodaji njihovih izdelkov, kar dnevno potrjujejo njihovi kupci.