Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije Vas vabi na 31. občni zbor

Občni zbor bo v ponedeljek, 6. 3. 2023 ob 10:30 v Športnem centru Prodnik, Juvanje 1, Ljubno ob Savinji.

Dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora in izvolitev delovnih organov
  2. Novejša spoznanja o prispevku živinoreje k izpustom toplogrednih plinov in možnosti za zmanjšanje izpustov metana, didušikovega oksida in amonijaka v govedoreji (dr. Jože Verbič, KIS)
  3. Predstavitev krav z visoko življenjsko prirejo in podelitev nagrad rejcem
  4. Poročila o delovanju zveze v letu 2022
  5. Poročilo Nadzornega odbora ZRGRPS
  6. Razprava po poročilih, predlogi in mnenja članov
  7. Program dela zveze v letu 2023
  8. Razno

Vabimo rejce, člane zveze, predstavnike delovnih teles zveze, strokovne delavce in vse goste, da se letošnjega občnega zbora udeležite v čim večjem številu.

Vljudno vabljeni!

mag. Tomaž Modic, dr. vet. med.
predsednik ZRGRPS

POVEJ NAPREJ! 🙂