Pogoji za razstavljene živali na 7. državni razstavi govedi rjave pasme, 22. 4. 2023, Kmetijska šola GRM, Novo mesto

Vse živali:

 • morajo biti zdrave, brez zajedavcev (zunanjih in notranjih), brez infekcijskih bolezni;
 • bodo pregledane na IBR/IPV in BVD;
 • morajo imeti znane starše in stare starše;
 • morajo biti brez izrazitih telesnih napak in
 • biti v primerni kondiciji – ocena med 2 in 7.

Vse krave na razstavi:

 • morajo biti v laktaciji in
 • breje manj kot 6,5 meseca (pripust po 8. 10. 2022);
 • imeti višino križa (VK) ≥142 cm

VK telic glej pri opisu skupine.

Mlečnost krav/mater telic: (kg ml/% ma/% be)

1. laktacija: ≥5.200/3,40/3,20

Povprečje dveh* laktacij: ≥5.500/3,40/3,20
*Pri materah telic povprečje dveh ali več laktacij

Povprečje treh ali več laktacij: ≥5.800/3,40/3,20

Starejše krave, skupina življenjska prireja: ≥50.000

Prvesnice:
1., 2., 3. kontrola: ≥19/3,30/3,10
100 dni: ≥2.000/3,30/3,10
200 dni: ≥3.700/3,30/3,15

Skupina živali in njene značilnosti: starost, telitev, pripust in višina križa telic cm (VK):

 1. Plemenske telice, rojene od 22. 10. 2021 do 22. 4. 2022, VK ≥128;
 2. Plemenske telice, rojene od 11. 4. 2021 do 21. 10. 2021, pripuščene po 22. 8. 2022 (ali nepripuščene) , VK ≥134;
 3. Plemenske telice, rojene od 22. 8. 2020 do 10. 4. 2021, pripuščene po 22. 8. 2022, VK ≥140;
 4. Prvesnice, telitve od 1. 1. 2023 do 8. 4. 2023;
 5. Prvesnice, telitve od 22. 6. 2022 do 31. 12. 2022;
 6. Krave v 2. laktaciji, telitve od 22. 5. 2022 do 11. 4. 2023;
 7. Krave v 3. laktaciji, telitve od 22. 5. 2022 do 11. 4. 2023;
 8. Krave v 4. in 5. laktaciji, telitve od 22. 5. 2022 do 11. 4. 2023;
 9. Starejše krave, 6. ali več laktaciji, nad 50.000 kg življenjske prireje.

Povabilo k sodelovanju na razstavi