Na sejmu v Tolminu so bili zadovoljni prodajalci in kupci, prodanih je bilo kar 3/4 živali

Letošnji sejem, v soboto, 12. 10. 2019, je bil, po številu prignanih in prodanih živali, primerljiv s preteklimi leti. Naprodaj je bilo 23 telic, 3 prvesnice in 2 kravi, večina potomk domačih slovenskih testiranih bikov z genomskim in nekateri tudi že s klasičnim testom.

Povezava na galerijo slik iz avkcij v Tolminu 12. oktobra 2019

Od prignanih 27 živali je lastnika zamenjalo 74 % živali, kupci so bili iz območij zavodov Nova Gorica ter Celje. Izklicne cene so se gibale od 1.100 do 1.660 EUR, povprečna prodajna cena telic je bila 1.583 EUR.

Za najvišjo ceno 1.770 EUR je bila prodana telica Sora, potomka bika Hupija, last Jasne Kobal Lapanja iz Ponikev. Mati telice, izhaja iz reje Tomaža Kuštrina iz Pečin, ima odlično mlečnost.

Tolminski sejem

Prodaja plemenske govedi ima na Tolminskem že skoraj 70 letno tradicijo, ki kljub težavam ni bila nikoli prekinjena.  V zadnjih desetletjih za prireditev poskrbijo Društvo živinorejcev Tolminske, oddelek za živinorejo in kmetijska svetovalna služba Tolmin Kmetijsko gozdarskega zavoda Nova Gorica ter Kmetijska zadruga Tolmin. Prvotna lokacija pri sedežu Kmetijske zadruge Tolmin je bila zaradi omejenega prostora pred desetimi leti prestavljena v industrijsko cono Poljubinj. Letos pa, zaradi združitve s festivalom Frika, ponovno v Tolmin, v center.

Do leta 2011 so se prireditve dogajale 3. soboto v mesecu aprilu in 2. soboto v mesecu oktobru, po ustaljenem urniku. Od leta 2012 prireditev zaradi manjše ponudbe plemenskih živali poteka v sklopu Kmečkega praznika v mesecu oktobru.

Zadovoljstvo prodajalcev in kupcev daje organizatorjem potrditev in motivacijo za nadaljnje delo. Število prignanih živali je zadnja leta stabilno, kar nas navdaja z upanjem, da bo sejem še naprej živ.

Pripravila: Pavla Plesničar