Na licitaciji ob razstavi govedi rjave pasme v Poljubinju so bile prodane vse živali

V okviru Kmečkega praznika Tolmin 2018 je bila organizirana tudi razstava in licitacija govedi rjave pasme. Letos je bilo na razstavišču v Poljubinju predstavljenih 27 živali, ki so bile v lasti 15 rejcev. Le-ti so izhajali večinoma iz Tolminske, eden pa je prihajal iz okolice Cerknega.

Razstavljene živali pred licitacijo

Potencialnih kupcev, ki so si pri organizatorju priskrbeli licitacijske tablice je bilo 12.Kot že vsa leta doslej je večina prihajala iz Zgornjega Posočja. Nekaj kupcev je prišlo tudi iz območij, ki jih pokrivajo kmetijsko gozdarski zavodi Celje, Ljubljana in Kranj, kar je že vsakoletna stalnica sejma. Izklicne cene za predstavljene živali je izoblikovala tričlanska komisija, ki si je pred začetkom licitacije vse živali natančno ogledala. Cene za telice, ki so predstavljale največji delež živali, so se gibale od 1.260 do 1.660 evrov. Za edino predstavljeno prvesnico je moral bodoči kupec odšteti najmanj  1.550 evrov. Za zadnjo žival v krogu, ki je bila hkrati tudi edina predstavnica kategorije krav, pa se je komisija  po skrbnem premisleku odločila, da je vredna najmanj 1.140 evrov. Malo pred poldnevom se je pričela licitacija, ki je potekala brez večjih zapletov.

Licitacijo je vodila Pavla Plesničar, vodja selekcijske službe na KGZS KGZ Nova Gorica

Na zadovoljstvo vseh prisotnih, še posebej pa rejcev in organizatorjev, so bile vse živali prodane, kar nenazadnje priča tudi o njihovi  kvaliteti. Za najdražjo telico je bilo potrebno odšteti  1.810 evrov, njen bodoči lastnik pa izvira iz območja celjskega zavoda. Pri nekaterih živalih se je izklicna cena, zaradi njihove visoke kvalitete in posledično velikega zanimanja zanje, precej dvignila, kar je v množici prisotnih obiskovalcev poželo nemalo navdušenja.

Razstava in licitacija govedi rjave pasme v Tolminu ima precej dolgo tradicijo. Prvi znani podatki datirajo v leto 1955, ko se je v glavnem prodajalo bike – plemenjake. V letu 1976 je prišlo do prelomnice, saj se je takrat pričelo z organizirano sejemsko prodajo plemenskih telic in krav rjave pasme.

Več o kmečkem prazniku Tolmin 2018

Poročilo zapisala Saša Volarič