Kmečki praznik Tolmin – sobota 13. 10. 2018

V okviru Kmečkega praznika Tolmin 2018 bo organizirana razstava in licitacija govedi rjave pasme v

Podljubinju, 13. 10. 2018 

Program:

8:00 – 9:00    Dogon živali

9:00 – 10:00  Ocenjevanje živali

11:30  Licitacija