Uvoz goveda v Slovenijo – anketa za rejce

Zanima nas vaše mnenje o uvozu goveda iz drugih držav EU in katere informacije bi želeli imeti, da bi o tem lažje sprejeli odločitev. Za kratko in anonimno anketo boste potrebovali približno 10 minut. Z vašimi odgovori boste pomembno doprinesli k razumevanju trgovine z govedom v Evropi.

Povezava na anketo: https://forms.office.com/r/uWh5GYy5zn

Anketo lahko izpolnite v angleščini ali slovenščini (jezik izberete desno zgoraj).

Podatke zbiramo v okviru projekta SOUND control (https://sound-control.eu/), pri katerem sodeluje več kot 100 strokovnjakov iz 32 držav s ciljem, da bi izboljšali nadzor nad boleznimi goveda.

V tem projektu je poudarek na boleznih goveda, za katere ni predpisov na evropski ravni ali pa so ti omejeni, kot sta npr. bovina virusna diareja (BVD) in paratuberkuloza. Kljub temu je pomembno nadzorovati te bolezni, saj nam zdrave živali prinašajo veliko koristi. Posamezne države te bolezni goveda obvladujejo na različen način (nekatere države ne predpisujejo nadzora, medtem ko imajo druge nacionalne programe za izkoreninjenje bolezni), kar otežuje trgovanje z govedom.

V okviru projekta SOUND control skupaj iščemo načine za primerjavo rezultatov različnih programov za obvladovanje bolezni. Na ta način upamo, da bo v prihodnje pri trgovanju z živalmi mogoče lažje preveriti zdravstveno stanje goveda iz različnih držav in s tem primerjati in izboljšati različne programe obvladovanja bolezni.

Pripravila:
asist. dr. Tanja Knific, dr. vet. med.
tanja.knific@vf.uni-lj.si, www.vf.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta