Ekonomsko najučinkovitejše krave na ekološki kmetiji Kukenberger

Toni Kukenberger pravi, da se je rjava pasma krav na njihovi ekološki kmetiji izkazala za ekonomsko najučinkovitejšo zaradi:

 • idealnega razmerja med količino in kvaliteto prirejenega mleka:
  • redijo 25 molznic rjave pasme s povprečno prirejo 8.150 kg mleka s 3,90 % maščob in 3,60 % beljakovin,
 • dolgoživosti in dobre plodnosti:
  • z dobo med telitvijo krajšo od 380 dni in
  • indeksom osemenitve manjšim od 1,5,
 • mirnega temperamenta in odpornosti na stres,
 • odličnih lastnosti vimena,
 • hitrega iztoka mleka in
 • nizkega števila somatskih celic.

Izpostavljene pozitivne lastnosti rjave pasme jim neposredno pomagajo pri prodaji njihovih izdelkov, kar dnevno potrjujejo njihovi kupci.