Rjava pasma je značilna po dolgoživosti

Predstavitev družinske kmetije Gratl iz Ranggena na Tirolskem, ki redi rjave krave. Z njimi dosegajo visoko prirejo 8.100 kg mleka z odličnimi vsebnostmi 5,28 % maščobe in 3,81 % beljakovin. Visoka življenjska prireja, v povprečju 50.00 kg mleka po kravi ob izločitvi je njihova očitna ekonomska prednost. Ta jim omogoča prodajo več brejih telic in molznic za nadaljnjo rejo, kar je njihov drugi najpomembnejši dohodek.