Poročilo iz občnega zbora na Bogenšperku

Konec februarja je Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije na gradu Bogenšperk organizirala občni zbor.

  • Številni udeleženci so prisluhnili dr. Janezu Jeretini s KIS-a, ki je predstavil problematiko somatskih celic na kmetijskih gospodarstvih. Opozoril je na pomen ohranjanja zdravja vimena s pomočjo kontrole prireje mleka.
  • Semenarsko hišo RWA, bolj poznano pod imenom Agrosaat, je predstavil mag. J. Mohar. Pri RWA skrbijo, da se razvoj nikoli ne zaustavi. Kmetom nudijo široko paleto semen žit, koruze, krompirja in vrtnin, ki dajejo visoke hektarske pridelke in s tem pomagajo k večjim dohodkom.

Iz poročil o delovanju zveze v preteklem letu je bilo moč razbrati:

  • Med zastavljenimi nalogami bodo še naprej spodbujali h genotipizaciji ženskih živali, ki jo rejci plačujejo sami. Nekateri najbolj napredni so že prepoznali prednosti genotipizacije in že teleta odbirajo po genomski plemenski vrednosti ter ne čakajo na njihove proizvodne lastnosti.
  • V teku je prilagoditev rejskega programa evropski uredbi o reji živali.
  • Med pomembnimi nalogami za leto 2020 je priprava državne razstave govedi rjave pasme.
  • Kot vsako leto je veliko zanimanje požela predstavitev krav z življenjsko prirejo nad 80.000 kg mleka ter podelitev častnega zvonca za življenjsko mlečnost nad 100.000 kg. 100.000 kg, je presegla krava TRSKA iz črede Marjana Pivka iz Zadloga, Črni vrh nad Idrijo.

V želji, da bi skupaj postali še močnejši in v skrbi za razvoj pasme in njenih rejcev širom Evrope je bil predstavljen skupni projekt Evropske zveze rejcev rjavega goveda, logotip BROWN SWISS MORE THAN MILK oz. RJAVA PASMA VEČ KOT LE MLEKO.

Skupno blagovno znamko BROWN SWISS MORE THAN MILK bodo kot znamenje enotnosti in predanosti v svojih objavah, predstavitvah in promociji pasme uporabljale vse države članice.

Dolgoletno predsednico Zveze rejcev govedi rjave pasme Slovenije, Sonjo Arlič, je nadomestil mag. Tomaž Modic. Res je, konja, ki dobro pelje, se ne menja. Pa vendar, predsednica se je odločila za spremembo. Vse odhaja, le dela in spomini ohranjajo človeka, zato Sonja, HVALA.

Zamenjali so se tudi nekateri člani delovnih teles zveze. Tudi staremu vodstvu zahvala za njihov neprecenljiv prispevek rjavi pasmi, novemu pa uspešno delo v prihodnje.

Organi zveze in njeno vodstvo po volitvah na občnem zboru.

Posebna zahvala gre požrtvovalnim organizatorjem za dobrodošlico in prijetno počutje: Rafku Rokavcu, RWA, Občini Šmartno pri Litiji in Občini Litija, KZ Litija, Govedorejskemu društvu Litija, Društvu kmetic Litija-Šmartno pri Litiji, prevozništvu Brdajs in Javnemu zavodu Bogenšperk.

Avtor: Mija Sadar

Foto: Rafko Rokavec

Naslovna fotografija: Spletna stran Levstikova pot