Poročilo iz živinorejske razstave v Ribnici, 1. september 2019

Ob praznovanju 110 let zadružništva na Ribniškem je Govedorejsko društvo Ribnica v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko  zadrugo Ribnica in Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana organiziralo živinorejsko razstavo govedi, konj in drobnice.

Na razstavi so bile predstavljene krave in telice rjave ter lisaste pasme, krave črno-bele pasme, telički rjave, lisaste in črno-bele pasme, ki so jih vodili otroci stari od 8 do  14 let, kobile in žrebice slovenske hladnokrvne pasme, kobile in žrebice slovenski posavski konj ter  žrebca  slovenske hladnokrvne pasme in slovenske posavske pasme. Na ogled je bil tudi trop ovac oplemenjene jezersko-solčavske romanovske pasme.

Povezava do poročila na spletni strani govedo.si

Rezultati ocenjevanja

Prenesi pdf datoteko z rezultati ocenjevanja in podrobnejšimi podatki o živalih.Download

Foto utrinki