Nagrade za življenjsko prirejo 2017

Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije je na 26. občnem zboru 7. marca 2018 v Gaberkah pri Šoštanju podelila rejcem zvonce in priznanja za izredne dosežke v življenjski prireji njihovih krav.

Častni zvonec za prirejo mleka nad 100.000 kg v življenjski prireji sta prejela rejca: 

Alojzij Kužnik, Podlisec, zavod Novo mesto, za kravo BRINO SI93078599, ki je v sedmih laktacijah priredila 106.604 kg mleka s 4077,3 maščobe (3,82 %) in 3968,4 kg beljakovin (3,72 %).

Aleksander Hrovatin, Duplje, zavod Nova Gorica, za kravo ORKA SI22926702, ki je v osmih laktacijah priredila 100.817 kg mleka s 4160,7 kg maščobe (4,13 %) in 3600,5 kg beljakovin (3,57 %).


Priznanje za življenjsko prirejo mleka nad 110.000 kg mleka so prejeli rejci:

Damjan Ločan, Topolšica, zavod Celje, za kravo SANA 1 SI62942087 (9/117.013/4728,7/4,04/4045,3/3,46)

Marjan Pevec, Strtenica, zavod Celje, za kravo MURA SI82322274 (12/111.201/4674,3/4,20/3716,3/3,34)

Tomaž Modic, Matena, zavod Ljubljana, za kravo ŠMINKA 41 SI32961331 (8/110.690/4527,2/4,09/4057,9/3,67)


Priznanje za življenjsko prirejo mleka nad 100.000 kg mleka je prejel rejec:

Tomaž Javoršek, Prevale, zavod Ljubljana, za kravo VIKA SI32385939 (10/107.969/4459,0/4,13/3956,5/3,66)


Priznanje za življenjsko prirejo mleka nad 90.000 kg mleka je prejel rejec:

Gregor Ročnik, Zavodnje, zavod CE, za kravo ESTERA 18 SI3113503 (9/94.402/3971,0/4,21/3192,6/3,38)


Priznanje za življenjsko prirejo nad 80.000 kg mleka so prijeli rejci:

Gregor Ročnik, Zavodnje, zavod CE, za kravo ERIŠA 20 SI23618745 (4/88.658/3332,2/3,76/3131,9/3,53)

Anka Cizej, Podvin Pri Polzeli, zavod CE, za kravo MICA 44 SI53091611 (11/87.710/3710/4,23/3140,7/3,58)

Tomaž Modic, Matena, zavod LJ, za kravo COTA 26 SI53324124 (7/86.874/3360,3/3,87/3133,6/3,61)

Ivan Žgank, Zgornje Roje, zavod CE, za kravo META SI63013270 (9/84.103/3561,1/4,23/2992,4/3,56)

Franci Jurca, Brekovice, zavod KR, za kravo ŽOGICA SI22966351 (11/83.243/3840,6/4,61/2733,4/3,28)

Stanko Strnad, Močilno, zavod CE, za kravo SEKA SI52746370 (10/83.121/3093,3/3,72/2824,9/3,40)

Janez Šali, Češča Vas, zavod NM, za kravo LAJTCA SI73213730 (9/81.990/3260,6/3,98/2817,3/3,44)

Tomaž Modic, Matena, zavod LJ, za kravo ZAFIRA 34 CH120075726833 (7/81.194/3490,1/4,30/3036,2/3,74)