Upravni odbor

Upravni odbor Zveze rejcev govedi rjave pasme Slovenije v obdobju 2020 – 2024, izvoljeni na Bogenšperku, 27. 2. 2020

Območje Nova Gorica

Branko Strgar
Banjšice 71, 5251 Grgar
Tel:. +386 (0)41 604 780
bstrgar1@volja.net

Gašper Žbogar
Kanalski Lom 31, 5216 Most na Soči
Tel.: +386 (0) 51 238 314
Robnkg@gmail.com

Območje Celje

Podpredsednica
Sonja Arlič
Škale 82, 3320 Velenje
Tel.: +386 (0)31 806 712
sonja.arlic@gmail.com

Peter Popič
Raduše 16, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Tel.: +386 (0)41 781 695
peter.popic@siol.net

Janez Rosc
Strmec 6, 3334 Luče
Tel.: +386 (0)41 243 046
janez.rosc@gmail.com

Območje Ljubljana

Janez Jakopič
Podpeč 30, 1312 Videm-Dobrepolje
Tel.: +386 (0)31 711 389
janez.jakopic@gmail.com

Predsednik
Tomaž Modic
Matena 1, 1292 Ig
Tel.: +386(0)41 626 736
modic.tomaz1@gmail.com

Andrej Vidic
Podroje 21, 1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: +386 (0)41 384 882
andre.vidic@gmail.com

Območje Novo mesto

Toni Kukenberger
Gorenje Ponikve 20, 8210 Trebnje
Tel.: +386 (0)31 306 547
toni.kukenberger@gmail.com

Vinko Škulj
Dobravo ob Krki 7, 8312 Podbočje
Tel.: +386 (0)51 331 529
vinko_skulj@yahoo.com

Anton Žnideršič
Črnc 65, 8250 Brežice
Tel.: +386 (0)41 375 731
toni.znidersic@gmail.com