Upravni odbor do 27. feb. 2020

Območje Nova Gorica

Branko Strgar
Banjšice 71, 5251 Grgar
Tel:. +386 (0)41 604 780
bstrgar1@volja.net
Marjan Pivk
Zadlog 9, 5274 Črni vrh nad Idrijo
Tel.: +386 (0)31 817 837
marjan.pivk@siol.net

Območje Celje
Sonja Arlič
Škale 82, 3320 Velenje
Tel.: +386 (0)31 806 712
sonja.arlic@gmail.com
Peter Popič
Raduše 16, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu
Tel.: +386 (0)41 781 695
peter.popic@siol.net

Janez Rosc
Strmec 6, 3334 Luče
Tel.: +386 (0)41 243 046
janez.rosc@gmail.com

Območje Ljubljana
Tomaž Modic
Matena 1, 1292 Ig
Tel.: +386(0)41 626 736
modic.jan4@gmail.com

Franc Jazbar
Prezid 9, 1360 Vrhnika
Tel.: +386 (0)41 388 705
jaz.franc@gmail.com

Borut Vasič
Prhajevo 1, 1315 Velike Lašče
Tel.: +386 (0)41 989 238
borut.vasic@gmail.com

Območje Novo mesto
Anton Kukenberger
Gorenje Ponikve 20, 8210 Trebnje
Tel.: +386 (0)31 306 547
anton.kuken@gmail.com

Vinko Škulj
Dobravo ob Krki 7, 8312 Podbočje
Tel.: +386 (0)51 331 529
vinko_skulj@yahoo.com

Anton Žnideršič
Črnc 65, 8250 Brežice
Tel.: +386 (0)41 375 731
toni.znidersic@gmail.com