Delovna skupina za odbiro in ocenitev bikov rjave pasme za osemenjevanje in pripust

Sonja Arlič, univ.dipl.inž.zoot. – predsednica (podpredsednica ZRGRPS)
Škale 82, 3320 Velenje

Marjan Pivk , član ZRGRPS
Zadlog 9, 5274 Črni vrh nad Idrijo

Marko Mlakar
KGZ – Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto

mag. Janez Kunc, vodja OC Preska
Cesta v Bonovec 1, 1215 Medvode
KGZ – Ljubljana, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana

Matic Rigler, univ.dipl.inž.zoot., strokovni tajnik za rjavo pasmo
KGZ – Ljubljana, Celovška cesta 135, 1000 Ljubljana