Prireja mleka krav rjave pasme v letu 2021

V letu 2021 so rjave krave v povprečju v 305 dneh namolzle 6.284 kg mleka s 4,13 % maščob in 3,50 % beljakovin. Mlečnost v zadnjih letih izrazito narašča, še posebej pa razveseljuje visoka vsebnost beljakovin.

V spodnjem prispevku Mije Sadar si lahko pogledate podrobnejše podatke po letih, primerjave med pasmami, prirejo po upravnih enotah in tudi vrhunske dosežke posameznih rej in krav. Vsem rejcem čestitamo za dosežene rezultate!